Nieuwsberichten


 Hier blijf je op de hoogte van de gebeurtenissen op school

SAAM* en ‘t Kroontje bouwen samen verder aan partnerschap in De Uilenbrink

 

Op 9 oktober 2020 gaven SAAM* scholen en Kinderopvang ’t Kroontje met de ondertekening van een intentieverklaring officieel het startschot voor hun samenwerking, die als eerste concreet vorm krijgt in het nieuwe gebouw van OBS Uilenbrink (onderdeel van SAAM*) in Veghel.

Vanuit onze gedeelde overtuiging dat het onze opdracht is ieder kind te leren kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit en we hen een passende en veilige plek willen bieden, vinden SAAM* en ‘t Kroontje elkaar in een pedagogisch partnerschap waarin we met elkaar vorm geven aan de ontwikkeling van kindcentra. We zien uitdaging in de grenzen die daarbij op ons pad komen. Vanuit onze maatschappelijke opdracht hebben we de intentie om een volledig aanbod 0-13 te realiseren om gezinnen te ondersteunen in opvoeding en ontwikkeling, zodat kinderen opgroeien tot zelfstandige mensen die hun eigen mogelijkheden en beperkingen ontdekken met respect voor zichzelf en anderen.

Daarbij zijn we zowel naar binnen als naar buiten gericht. SAMEN blijven we ontwikkelen en zijn we verantwoordelijk om voor elk kind het beste te realiseren. Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

Vernieuwbouw Uilenbrink biedt kansen

De Uilenbrink is al een tijdje op weg naar een nieuw schoolgebouw. In mei 2021 moet een volledig (ver)nieuw(d) gebouw door kinderen en leraren zijn betrokken. En die nieuwe omgeving biedt mooie mogelijkheden! Mogelijkheden voor school en Kinderopvang ‘t Kroontje om samen te werken aan het bieden van een passende plek met volop ontwikkelkansen voor alle kinderen. In één gebouw zullen over een paar maanden kinderopvang, voorschoolse opvang, school, tussenschoolse en buitenschoolse opvang te vinden zijn. Wel zo gemakkelijk voor ouders, wel zo goed voor kinderen.  

Samen verantwoordelijk voor alle kinderen

Om mooie kansen te creëren voor kinderen van 0 tot 13 jaar is het belangrijk dat de pedagogisch professionals van de kinderopvang en de leraren op school elkaar ontmoeten en werken vanuit dezelfde kernwaarden. Samen verantwoordelijk voor kinderen gaat verder dan het op elkaar aan laten sluiten van activiteiten en zorgen voor een goede overdracht. Het gaat er in de basis om dat we op dezelfde manier denken over hoe kinderen zich het beste kunnen ontwikkelen. En dat dit terug te zien is in hoe kinderen, ouders, pedagogisch professionals en leraren met elkaar omgaan in de fijne gemeenschap die zij elke dag samen vormen. Met elkaar ontdekken en bouwen we de brug die hiervoor nodig is, terwijl we erover lopen. Ontmoeting staat daarbij centraal. Daar maken we tijd voor.

De Uilenbrink is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. Het is een veilige ontmoetingsplaats waar voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, krijgt ieder kind de kans om zich maximaal te kunnen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Die harmonie van hoofd, hart en handen heeft ook een belangrijke plek in de begeleiding van kinderen door Kinderopvang ’t Kroontje. Waarbij ieder kind de ruimte krijgt zich te ontwikkelen op eigen wijze en tempo. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan een gezonde leefstijl en het prikkelen van nieuwsgierigheid om de (leef)wereld te verkennen.

Op dit moment gaan veel kinderen van OBS Uilenbrink al naar de buitenschoolse opvang van ’t Kroontje. Door die verbinding verder te versterken leren we samen nog beter onze kinderen en hun talenten kennen. Samen zijn we verantwoordelijk voor kansen voor alle kinderen. We zien ernaar uit die verantwoordelijkheid met elkaar waar te maken!

Meer informatie over OBS Uilenbrink, Kinderopvang ’t Kroontje en SAAM* scholen is te vinden via deze websites:

https://obsdeuilenbrink.saamscholen.nl/  https://kroontjeveghel.nl/    https://www.saamscholen.nl/
Media
  • 1
  • 2

Social Media