Nieuwsberichten


 Hier blijf je op de hoogte van de gebeurtenissen op school

We voeren actie op 6 november

Vrijdag kwam het bericht dat er extra geld komt om een aantal knelpunten in het onderwijs aan te kunnen pakken (convenant). We zien het als een stapje in de goede richting, als een (financiële) steun in de rug voor onze sector. Het toekennen van deze incidentele middelen is voor veel leraren echter een teleurstelling; structurele problemen vragen om een structurele oplossing. Het dichten van de salariskloof met het voortgezet onderwijs was een belangrijke inzet voor de acties. Dit als basis voor de aanpak van het lerarentekort. In de Social Media kwamen vele reacties op het afblazen van de stakingen op 6 november. De meningen over wel of niet actievoeren zijn verdeeld. Misschien heeft u hierover ook de berichten op het journaal gezien. Intussen heeft de grootste onderwijsbond (AOb) haar handen van het convenant af getrokken en willen zij een streep door hun handtekening zetten.
Actievoeren of niet actievoeren blijft een keuze van collega’s. Het afblazen van acties is voor ons daarom niet vanzelfsprekend. Afgelopen weekend hebben we onze collega’s gevraagd om zich uit te spreken over het wel of niet gaan actievoeren. Wij hebben aangegeven de keuzes van onze collega’s te zullen respecteren. Door het op vrijdagavond realiseren van een akkoord, waar veel onduidelijkheid over is, werd het spijtig genoeg onmogelijk om u meer tijdig te informeren. We hopen op uw begrip voor de keuzes die gemaakt zijn.
Het overgrote deel van het team voert actie op 6 november. Dit betekent dat de school op deze dag gesloten blijft. Wij vinden het belang van goed onderwijs gegeven door goed opgeleide professionals zo groot dat de school dicht blijft op deze dag. Erkenning en waardering voor ons werk en ons prachtige vak is voor ons van groot belang. De mens, vertrouwen in elkaar en positieve intenties vormen onze basis. We vertrouwen erop dat we SAAM* staan voor onderwijs dat deugt!

Marly de Jong en Kees Hoevenaars
Directeuren OBS de Uilenbrink 

Social Media