Nieuwsberichten


 Hier blijf je op de hoogte van de gebeurtenissen op school

Eindelijk is er nieuws!! We gaan aan de slag

Eindelijk is er nieuws!! We gaan aan de slag 
Het College van B&W van Meierijstad heeft vandaag (extra) middelen beschikbaar gesteld voor het gebruiksklaar maken van 2 tijdelijke locaties. 
We kunnen nu deze locaties aan u bekend maken en u op de hoogte brengen van het verdere proces naar een (ver)nieuw(d) schoolgebouw. En daar zijn we heel blij mee. Het lange wachten wordt beloond. We zetten het voor u op een rijtje:

-Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de groepen 1 t/m 4 naar 8 lokalen bij basisschool de Bunders aan De Buitendonk 3. Dit is een aparte vleugel van de school met een eigen ingang en een eigen schoolplein voor onze jongste kinderen. Ook kunnen we in overleg gebruik maken van de gymzaal in/bij de school.

-De groepen 5 t/m 8 gaan in het komende schooljaar naar het voormalige gebouw van de pedagogische academie, op het kloostercomplex aan de Deken van Miertstraat 14. In dit leegstaande gebouw kunnen we 11 groepen huisvesten en is er ook nog ruimte voor een handvaardigheid lokaal. Ook kunnen we op het kloostercomplex gebruik maken van een theaterzaal. 

-Om het voor u mogelijk te maken uw kinderen op beide locaties naar school te brengen / op te halen, vindt er een aanpassing van de schooltijden plaats. Deze worden: 

--Voor groep 1 t/m 4 op locatie ‘Bunders’:
Maandag/dinsdag/donderdag: 08.45 - 12.00 en 13.15 - 15.30
Woensdag:         08.45 - 12.30
Vrijdag:                 08.45 - 12.00

--Voor groep 5 t/m 8 op locatie ‘Klooster’:
Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 08.30 - 11.45 en 13.00 - 15.15
Woensdag:                 08.30 - 12.45

Belangrijk om ook nu al te weten:

-Op beide locaties blijven wij onderwijs geven zoals u van ons gewend bent. De Uilenbrink sfeer zal ook daar zeker herkenbaar zijn.

-Op beide locaties blijft de mogelijkheid om tijdens de middagpauze over te blijven.

-Op beide locaties zal goed nagedacht worden over het in goede banen leiden van de verkeersstromen.

-De komende maanden zullen we geleidelijk aan gaan inpakken, zodat in de eerste week van de zomervakantie de verhuizer onze spullen naar de beide locaties kan brengen.

-In de laatste schoolweek van dit jaar zullen we met de kinderen uitdrukkelijk aandacht besteden aan de verhuizing. We willen graag nog voor de zomervakantie met de kinderen op de locaties gaan kijken. Informatie hierover volgt later.  

-‘Thomas Architecten’ uit Den Bosch gaat samen met ons een prachtig ontwerp maken voor het nieuwe schoolgebouw.

-We hopen in januari 2021 aan de Melisselaar terug te zijn en het nieuwe schoolgebouw in gebruik te nemen.

In de tussentijd gebeurt er heel veel. Diverse werkgroepen zijn bezig met de tijdelijke huisvesting, de verhuizing en de (ver)nieuwbouw.
 
Komende tijd zult u frequent geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen. Lees daarom wekelijks ‘het Uiltje’ of kijk bij ‘Bouwnieuws’ op www.obsdeuilenbrink.nl   
Heeft u vragen/ opmerkingen? Neem dan contact op met de directeuren van de school of stuur een email naar info.obsdeuilenbrink@saamscholen.nl 

We staan voor een grote en uitdagende onderneming. Het team gaat er voor. Het vooruitzicht is immers……… een prachtig nieuwe Uilenbrink.


Media
  • Bouwnieuws2

Social Media