Nieuwsberichten


 Hier blijf je op de hoogte van de gebeurtenissen op school

Privacy en SAAM

Ook voor alle scholen van SAAM is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
 
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. Informatiebeveiliging is dan ook een belangrijke voorwaarde van privacy, terwijl omgekeerd het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Beide begrippen staan daarbij naast elkaar, en zijn van elkaar afhankelijk.  
 
Steeds vaker worden bij SAAM data van o.a. leerlingen digitaal opgeslagen en verwerkt. Omgang met gevoelige gegevens vereist grote zorgvuldigheid, want digitale data kunnen zich razendsnel verspreiden.
De digitalisering in het onderwijs vereist extra bewustwording van de bijbehorende risico’s die dit met zich meebrengt als het gaat over privacy. 
 
Er volgt bij de start van het nieuwe schooljaar voor het gehele personeel een scholing waardoor iedereen het belang en de spelregels van het geldende privacy- en ICT gebruiksbeleid nog meer beseft en er ook naar handelt. 
Iedere medewerker van SAAM* is zich in ieder geval bewust van de risico’s die het verwerken van gevoelige gegevens met zich meebrengt en zal waar nodig geheimhouding in acht nemen.
 
Reeds maanden is er een groep bovenschoolse vertegenwoordigers actief bezig onder begeleiding van AVG verenigingen om alle scholen van SAAM voor te bereiden op deze transitie. Te denken valt aan het beleid t.a.v. het bewaren en vernietigen van allerlei gegevens, inschrijfformulieren, fotomateriaal, websites etc. Het doel van SAAM is echter om vóór 2019 geheel AVG klaar te zijn, de laatste puntjes worden op de "i" gezet. We nemen u de komende periode graag mee in de stappen die wij zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. 
Media
  • AVG privacywetgeving.jpg

Social Media