Onze school

 Het maximale halen uit hoofden, handen en harten van de kinderen.

De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging. Het is een veilige ontmoetingsplaats met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, wordt ieder kind de kansen geboden die nodig zijn om zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied.

Iedereen is welkom

Acht jaar lang, in totaal ruim 7500 uur, gaat een kind naar de basisschool. Dat is een groot deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Met de Uilenbrink kies je voor een basisschool met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en leraren zichzelf kunnen zijn en respectvol omgaan met elkaar. De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ander kenmerk. De school moet een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. De Uilenbrink zorgt er allereerst voor dat kinderen zich thuis voelen op school; dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen. Ieder kind heeft recht op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.

Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, wil de Uilenbrink ieder kind die kansen bieden die nodig zijn om zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied.

  

We gaan er samen voor

 

‘Samen iets aanpakken’ krijgt veel aandacht bij tal van activiteiten: vieringen, weeksluitingen en bonte avonden, schoolkoor, kleuterfeest, schoolkamp, kerstmaaltijd, musicals, fancy fair, schoolreizen en het schoolbrede cultuurproject met uitgebreide expositie.

Door kinderen actief, kritisch en creatief bezig te laten zijn vergroot je hun betrokkenheid en krijgen zij zicht op hun eigen talenten en op die van andere kinderen.

Het zelfstandig handelen en onderzoeken heeft al een begin in de kleutergroepen. In de groepen 3 en 4 wordt deze lijn doorgetrokken: met regelmaat wordt er gewerkt met een centraal thema. De verwerking gebeurt dan, net als bij de kleuters, in hoeken: een knutselhoek, teken en schilderhoek, toneelhoek, opdrachtenhoek, leeshoek enz.

 

Groepsoverstijgende activiteiten


Een aantal maal per jaar vinden er groepsoverstijgende activiteiten plaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden dan gekoppeld aan een van de groepen 5 t/m 8. Denk bijvoorbeeld aan: voorlezen, spelletjes doen, weeksluiting, drama, buitenspel, muziek, gym, tekenen, knutselen, vieringen.

klik hier voor uitgebreidere informatie in de schoolgids 


Wij zijn SAAM

In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 29 scholen SAAM. Bij SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. SAAM scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. Iedereen is welkom op onze scholen. Wij werken SAAM met onze partners in de wijk aan onderwijs dat deugt. Wij zijn SAAM.


Social Media