Onze ouders


 Samen verantwoordelijk

Hulp van ouders 

De Uilenbrink is rijk aan een grote groep actieve ouders die hulp biedt bij tal van activiteiten. Die hulp is van groot belang voor de manier waarop wij het onderwijs vorm willen geven. Ouders ondersteunen leerkrachten bij diverse onderwijskundige activiteiten, bij de themawerkzaamheden in de hogere klassen en doen samen met de activiteitencommissie de organisatie van allerlei festiviteiten in en om de school, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, de carnavalsoptocht en de avondvierdaagse. Een deel van hen zit in de Ouderraad en komt meerdere keren per jaar bijeen om deze zaken te regelen.

Omgangsprotocol

Voor de ouders die ondersteuning bieden is er een speciaal protocol geschreven waarin benadrukt wordt zorgvuldig om te gaan met de privacy van de kinderen.
klik hier voor het omgangsprotocol 

De Ouderraad

De ouderraad is een verlengstuk van de handen van de ouders op het schoolplein. De ouderraad organiseert o.a. de avondvierdaagse, de carnavalsoptocht en verzorgt ook de leuke versieringen rondom Sinterklaas en Kerst. Daarnaast wordt door het team ook een beroep op de OR gedaan bij extra activiteiten, zoals het lustrumfeest van afgelopen jaar. Er wordt 6x per jaar vergaderd en gewerkt in kleine werkgroepjes aan de diverse activiteiten. 
 
Als je ideeën of vragen hebt, kun je altijd bij deze mensen terecht of een email sturen naar or.obsdeuilenbrink@stichtingoog.nl.

De Medezeggenschapsraad

Ook op bestuurlijk niveau is er een aantal ouders dat met ons meedenkt. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ofwel de MR.
Meerdere malen per jaar overleggen zij samen met de personeelsgeleding van de MR over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen.
De MR heeft t.a.v. het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. 
 
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:

Ouders:
Liesbeth Prijt; voorzitter
Andeline Bekkers
Marloes Bos

Team:
Loes vd Velden
Cindy Megens
Chantal van Schaijk; secretaris
Marly de Jong (adviserend lid) 


 

Social Media