Onze leerlingen

Jij mag er zijn!

Samen maken we onze school

Op onze school zitten ruim 430 kinderen. De dynamiek van onze school wordt bepaald door deze stille, drukke, vrolijke, bescheiden, maar altijd talentvolle kinderen. Samen maken we onze school tot een plek waar het goed toeven is voor iedereen.
Onze kinderen zijn verdeeld over 17 groepen. Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt (kinderen van gelijke leeftijd in dezelfde groep). Binnen deze groepen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn.

Leerlingvolgsysteem

Wij doen er als schoolteam alles aan om van de school in het algemeen en van de groep in het bijzonder een veilige ontmoetingsplaats te maken: ieder kind heeft recht op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.  Om dat te bereiken moeten we veel over ieder kind weten, dat in kaart brengen en het kind volgen (leerlingvolgsysteem).
klik hier voor uitgebreidere informatie over het leerlingvolgsysteem (pagina 10 t/m 26) 

Onze schoolregels

Tijdens leefstijlbijeenkomsten en besprekingen rondom grenzen aan gedrag zijn regels met het team opgesteld. Deze regels zijn omgezet in voor kinderen concrete en begrijpelijke woorden. De volgende regels staan op posters in de gang en in de klas en worden o.a. in het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht:

jouw school zorg ervoor!
jij mag er zijn!   
gewoon praten oké, dan luister ik mee!

Onze leerlingenraad

Een maal per zes weken vergaderen de gekozen klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. (De vertegenwoordigers worden voor minimaal 2 jaar gekozen in de leerlingenraad.) Samen met de vertegenwoordiger van het team en de directeur wisselt de raad over zeer uiteenlopende onderwerpen met elkaar van gedachten. De leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de leerlingen naar hun ideeën welke ook ingeleverd kunnen worden via de ideeënbus bij de ingang van de school. Tevens wordt regelmatig gepubliceerd in het Uiltje.

De leerlingenraad van de Uilenbrink

Social Media