Ons team

 We werken met veel bevlogen collega's op de UIenbrink.

Van en met elkaar leren

Het doel van de school is om het maximale uit hoofden, handen en harten te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Ditzelfde geldt ook voor onze leerkrachten: ‘Het maximale uit jezelf halen.’ Leerkrachten op onze school krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen en specialiseren. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu en de school als organisatie.

Zo willen wij van en met elkaar leren,

met als doel een betere of nog betere vakman te worden

Onderbouw, middenbouw & bovenbouw

De school is verdeeld in zogenaamde ‘bouwen’: De groepen 0, 1 en 2 vormen de onderbouw, 3 t/m 5 de middenbouw en 6 t/m 8 de bovenbouw. De ‘bouwvergaderingen’, vooral praktisch en onderwijsinhoudelijk van aard, worden voorbereid en geleid door de bouwcoördinator. De verantwoordelijkheden worden op deze manier zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, wat de betrokkenheid vergroot. De bouwcoördinatoren, aangevuld met de zorgcoördinator (intern begeleider), de plaatsvervangend directeur en de directeur, vergaderen één keer per vier weken over beleids-, algemene- en bouwspecifieke zaken. Zij vormen het leidinggevend team.

klik hier voor uitgebreidere informatie in de schoolgids


Ons hele team van links naar rechts en van boven naar beneden:

 

Kees Hoevenaars-Imke van Genugten-Marian van Mierlo-Kelly van der Leest-Jorine van Marrewijk- Mechiel de Wit-Paul van den Elzen-Hanneke Walboomers-Mayke van Zeeland-Kim Petri-Suzanne VoortwistCarolien Hulsbergen

Linda Visser-Carin van Doorn-Rogier Huijsmans-Cindy Megens-Mirelle Schoonenberg-Ilse van Gaal- Joost van den Biggelaar-Roel van Gastel-Marly de Jong-Steffi de Bruin-Lieke van Lamoen-Tonny Smits- Loes van der Velden-Thea Schellekens-Tanja Valks

Lucie van Oort-Berdien van der Meijden-Nancy Emons-Chantal van Schaijk-Lieke van der Velden- Lieke van Heeswijk-Patricia Kuipers-Will Visser-Susan Terpstra-Doreth Romeijnders-Tonnie Ariaans- Marion krol

Op deze foto ontbreken:
Suzan Peters-Ellen van der Schuit-Rianne Huberts

 

Zorgteam

De zorggroep van de Uilenbrink bestaat uit collega’s met een gekwalificeerde opleiding en speelt een centrale rol. Zij bepaalt mede het onderwijskundig beleid ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten en leerlingen. 

Ons zorgteam: Marly de Jong, pedagogiek universitair. Berdien van der Meijden, opleiding voor intern begeleider en remedial teaching. Marian van Mierlo, orthopedagogiek. Will Vissers, opleiding voor speciaal basisonderwijs. Marion Krol-van Doremalen heeft in Nijmegen een speciale opleiding voor onderwijs aan hoogbegaafden gevolgd. Zij is in het bezit van het diploma ‘Specialist in Gifted Education’. Rogier Huijsmans is intern getraind m.b.t. aanpak spellingsproblematiek.

Social Media