Ons team

 We werken met veel bevlogen collega's op de UIenbrink.

Van en met elkaar leren

Het doel van de school is om het maximale uit hoofden, handen en harten te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Ditzelfde geldt ook voor onze leerkrachten: ‘Het maximale uit jezelf halen.’ Leerkrachten op onze school krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen en specialiseren. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu en de school als organisatie.

Zo willen wij van en met elkaar leren,

met als doel een betere of nog betere vakman te worden

Onderbouw, middenbouw & bovenbouw

De school is verdeeld in zogenaamde ‘bouwen’: De groepen 1, 2 en 3 vormen de onderbouw, 4 t/m 6 de middenbouw en de groepen 7 en 8 de bovenbouw. De ‘bouwvergaderingen’, vooral praktisch en onderwijsinhoudelijk van aard, worden voorbereid en geleid door de teamleider. De verantwoordelijkheden worden op deze manier zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, wat de betrokkenheid vergroot. De teamleiders en de directeur, vergaderen één keer per vier weken over beleids-, algemene- en bouwspecifieke zaken. Zij vormen het managementteam.

Ondersteuningsteam

De ondersteuningsgroep van de Uilenbrink bestaat uit collega’s met een gekwalificeerde opleiding en speelt een centrale rol. Zij bepaalt mede het onderwijskundig beleid ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten en leerlingen. 

Ons ondersteuningsteam bestaat uit: Rogier Huijsmans (onderwijsassistent), Annet Meeuwissen (onderwijsassistent),  Lisa van Roekel (onderwijsassistent), Marion Krol en Inge Salzmann (specialisten meerbegaafden), Janine Reijnders (intern begeleider groepen 5-8) en Marian van Mierlo (intern begeleider groepen 1-4).


 

klik hier voor uitgebreidere informatie in de schoolgids

Ons hele team.
Onderwijsondersteunend personeel 

 

 

Social Media