Ons team

 We werken met veel bevlogen collega's op de UIenbrink.

Van en met elkaar leren

Het doel van de school is om het maximale uit hoofden, handen en harten te halen van de ons toevertrouwde kinderen. Ditzelfde geldt ook voor onze leerkrachten: ‘Het maximale uit jezelf halen.’ Leerkrachten op onze school krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen en specialiseren. Het leren van en met elkaar is voorwaarde voor verdere ontwikkeling van het individu en de school als organisatie.

Zo willen wij van en met elkaar leren,

met als doel een betere of nog betere vakman te worden

Onderbouw, middenbouw & bovenbouw

De school is verdeeld in zogenaamde ‘bouwen’: De groepen 0, 1 & 2 vormen de onderbouw, 3, 4 & 5 de middenbouw en 6, 7 & 8 de bovenbouw. De ‘bouwvergaderingen’, vooral praktisch en onderwijsinhoudelijk van aard, worden voorbereid en geleid door de bouwcoördinator. De verantwoordelijkheden worden op deze manier zo laag mogelijk in de organisatie gelegd, wat de betrokkenheid vergroot. De bouwcoördinatoren en de directie, vergaderen één keer per vier weken over beleids-, algemene- en bouwspecifieke zaken. Zij vormen het managementteam.

Ondersteuningsteam

De ondersteuningsgroep van de Uilenbrink bestaat uit collega’s met een gekwalificeerde opleiding en speelt een centrale rol. Zij bepaalt mede het onderwijskundig beleid ondersteunt en begeleidt groepsleerkrachten en leerlingen. 

Ons ondersteuningsteam bestaat uit: Rogier Huijsmans (onderwijsassistent), Annet Meeuwissen (onderwijsassistent),  Lisa van Roekel (onderwijsassistent), Marion Krol en Inge Salzmann (specialisten meerbegaafden), Janine Reijnders (intern begeleider groepen 5-8) en Marian van Mierlo (intern begeleider groepen 1-4).


 

klik hier voor uitgebreidere informatie in de schoolgids

 Ons hele team.

 

1            Janine Reijnders

2            Lieke van Lamoen

3            Chantal van Schaijk

4            Shirley Jans

5            Janneke van Aspert

6            Joepke Hageman

7            Joost van den Biggelaar

8            Suzan Peters

9            Lieke van der Velden

10          Tonny Smits

11          Lisa van Roekel

12          Kees Hoevenaars

13          Kelly van der Leest

14          Carolien Hulsbergen

15          Imke van Genugten

16          Gwen van den Bos

17          Jorine van Marrewijk

18          Susan Terpstra

19          Ilse van Gaal

20          Patricia Kuijpers

21          Rogier Huijsmans

22          Ellen van der Schuit

23          Ellen Schrager

24          Hanneke Walboomers

25          Loes van der Velden

26          Inge Salzmann

27          Thea Schellekens

28          Marly de Jong

29          Mechiel de Wit

30          Marian van Mierlo

31          Annemiek Verhaaren

32          Doreth Romeijnders

33          Tanja Valks

34          Mirelle Schoonenberg

35          Berdien van der Meijden

36          Lucie van Oort

37          Cindy Megens

38          Ellen Hoppenbrouwers

39          Carin van Doorn

40          Annet Meeuwissen

41          Marion Krol
(Op deze foto ontbreken Rianne Huberts, Peter Croymans, Linda Visser en Ad Groenen)

Social Media