Ons onderwijs

het maximale halen uit handen en harten van de kinderen

 

Gelijke leeftijden in dezelfde groep

Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Daarbinnen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn. 
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij het onderwijs in zijn klas zo weet te organiseren dat er recht wordt gedaan aan die verschillen. 

Grote groep, kleine groep

We werken met het zogenaamde ‘grote groep, kleine groep’ model. De grote groep krijgt dezelfde leerstof aangeboden. De kinderen die wat meer moeite met de leerstof hebben komen in de kleine groep. Deze probeert aansluiting met de grote groep te houden. Daartoe geeft de leerkracht bijvoorbeeld voorinstructie of een verlengde instructie als de grote groep al aan de slag is.

Passend onderwijs

Kinderen die het gewone programma niet kunnen volgen, worden eerst besproken met de zorgcoördinator. Daarna wordt de leerling ingebracht in de zorgvergadering van de desbetreffende bouw. Samen bekijken de leerkrachten op welke manier het kind het best kan worden geholpen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan er een handelingsplan opgesteld worden waarin afgesproken en vastgelegd wordt hoe de groepsleerkracht het kind in de klas zal begeleiden. 

Voor de groep kinderen die erg goed kan leren kan het demotiverend zijn als ze, in het tempo van de klas, zich alles eigen moeten maken. Meer uitdagende leerstof is voor hen juist van groot belang. Met het beleidsplan ‘Schoolbeleid voor (hoog)begaafde kinderen’ zorgen we ervoor dat er binnen de school een doorgaande lijn is waardoor leerkrachten weten hoe ze deze kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Project Mind

De Uilenbrink heeft in de afgelopen jaren deelgenomen aan het project Mind.  Dit was een 2-jarig project met als doel passend onderwijs te realiseren voor cognitief getalenteerde (onder presterende) leerlingen.

Het project heeft geresulteerd in:
1. passend onderwijs voor cognitief getalenteerde, onder presterende leerlingen, in het bijzonder op de pilotscholen, met een onderwijsarrangement 3 tot 8 jarigen en 8 tot 12 jarigen. 
2. een systeem van vroegsignalering van cognitief getalenteerde leerlingen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar. 
3. een kenniscentrum Mind voor kinderen, ouders en leraren. 

Topklas

Op de Uilenbrink worden in een aparte klas, de TOPKlas Techniek en Natuur, ongeveer 14 leerlingen van de groepen 7 en 8 uitgedaagd “meer door doen” te leren. Op woensdag en donderdagochtend maken zij kennis met allerlei beroepsrichtingen, bezoeken bedrijven, volgen lessen techniek op het Fioretticollege, gaan de natuur in en zijn vooral praktisch bezig. De schoolmoestuin, het maken van decorstukken voor de Kerstmusical en het schoolplein behoren tot de verantwoordelijkheid van de leerlingen van de TOPklas. Zo ontwikkelen zij hun creativiteit en talenten nog verder en kunnen zij vooral veel succeservaringen opdoen, waardoor hun zelfvertrouwen en plezier in school zal toenemen. Tijdens de twee ochtenden is er ook tijd voor het werken aan (klassen)doelen. Verder schrijven de leerlingen in een eigen digitaal portfolio wekelijks een verslag en maken zij een keuze uit de foto’s, die door de TOPKlas-verslaggever-van-de-week zijn gemaakt, om te laten zien wat zij hebben geleerd.


klik hier voor uitgebreidere informatie in de schoolgids 

Social Media