Bouwnieuws

Brief over "de bouw" voor de wijkraad en buurtbewoners Melisselaar!!

Beste werkgroep, wijkraad en buurtbewoners,

Graag wil ik iedereen bijpraten omtrent de vorderingen die we maken met de bouw van de nieuwe Uilenbrink. Iedereen die om en nabij de Melisselaar woont, heeft de afgelopen maanden een mooi, twee verdiepingen tellend gebouw, zien verrijzen.

Helaas is het vanwege al het corona gedoe niet mogelijk dat we elkaar fysiek spreken en daarom is er gekozen voor het samenstellen van een filmpje waarin we laten zien hoever we zijn.

De film: https://youtu.be/9ZDUyC3lTCA laat vooral de binnenkant zien, maar besteed ook aandacht aan de buitenkant. Vragen zijn er geweest over de bomen die het veld hebben geruimd en wat daar voor in de plek komt.

Allereerst zijn er vijf bomen blijven staan die nog wel groot onderhoud moeten krijgen en er komen twee flinke moeraseiken bij. Verder zal het schoolplein voorzien worden van de nodige beukenhagen, komt er een plek voor een moestuin en zullen verschillende soorten planten zoals vlinderstruiken aangeplant worden. De gekozen planten nodigen insecten en vogels uit er gebruik van te maken en kunnen gebruikt worden in de lessen natuuronderwijs. De bomen langs het fietspad waren in een slechte conditie en omdat het fietspad verbreed gaat worden naar drie meter en aangepast gaat worden zijn die ook gerooid. Er wordt door de gemeente gekeken naar nieuwe aanplant.

Iedereen die op de locatie is geweest zal zien dat er een hele grote plek komt voor de verkeersafwikkeling: een kiss en ride strook en parkeren voor rond de zestig auto’s. Dat gaat straks lucht geven in de wijk verwachten we.

Er is door de werkgroep verkeer “De Laren” ook een heel plan gemaakt voor aanpassingen aan de wegen en oversteekplaatsen in de hele wijk. Een zeer groot deel van de plannen kan uitgewerkt worden nu ook de provincie mee doet met een financiële bijdrage. Met de uitwerking van het plan zal gestart worden als de aanbesteding geregeld is. De straat voor de school zou gereed moeten zijn als de Uilenbrink weer terugkeert vanuit de noodlocaties. De planning is eind april-begin mei. Kortom nog even bouwactiviteiten voordat de bewoners terug zijn.

Groet, Frank van Wetten, Huisvesting Stichting SAAM

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u reageren naar mij frankvanwetten@saamscholen.nl

of u kunt reageren naar Veronique de Wit, beleidsmedewerker gemeente Meierijstad vdwit@meierijstad.nl


Media

Social Media