Bouwnieuws

Week 26 - De staalconstructie wordt geplaatst

De nieuwbouw verliep volgens planning. In week 24 is echter bekend geworden dat de Corona crisis ook zijn weerslag heeft op het bouwproces, waardoor er toch vertraging op gaat treden. Het vooruitzicht is op dit moment, dat oplevering van het gebouw begin april 2021 zal zijn. In overleg met de Medezeggenschapsraad zal bepaald worden wanneer de verhuizing en in gebruik name van het nieuwe gebouw gepland gaat worden. Dit zal ongetwijfeld in het nieuwe schooljaar enkele extra vrije dagen voor de kinderen tot gevolg hebben.
Maar, wel volgens planning: In week 26 is gestart met het plaatsen van de staalconstructie. 
Media
  • 20200622_1
  • 20200622_2
  • 20200622_3
  • 20200622_4
  • 20200622_5
  • 20200622_6
  • 20200623_1
  • 20200623_2
  • 20200623_3
  • 20200623_4

Social Media