Bouwnieuws

Update van architect Thomas Vullings

Laatste nieuws van architect Thomas Vullings                      

In de laatste maanden van 2019 zijn de plannen verder technisch uitgewerkt. We hebben opnieuw met de bouwgroep van de school om tafel gezeten en een eerste voorzet gedaan in de materialisatie van het interieur, Denk hierbij aan vloer, wand en plafondafwerkingen. Zachte pastelkleuren en mooie natuurlijke materialen moeten de basis vormen voor een prettige en inspirerende schoolomgeving. 
Met de aannemer, adviseurs en onderaannemers zijn de plannen uitgewerkt tot een omgevingsvergunning. Deze is net voor de kerstvakantie ingediend. In januari zijn we bij de welstandscommissie geweest en hebben we groen licht gekregen voor de vernieuwbouw van de Uilenbrink. Zie de afbeeldingen van het nieuwe gebouw. De materialisatie aan buitenzijde bestaat uit een gemêleerde roodbruine steen die door haar aardse tint zorgt voor een natuurlijke uitstraling passend in de groene omgeving. Hier en daar wordt het metselwerk onderbroken door grote houten vlakken die telkens de entree tot het gebouw benadrukken. Door de diverse entrees (hoofd- en sub entree) ontstaat zodoende een speels beeld en vormt het een mooie afwisseling met het baksteen.
De oude lokalen grenzend aan het water blijven behouden en krijgen een nieuwe isolatielaag met een baksteen-strip, gemaakt uit dezelfde steen als in de rest van het gebouw. Zodoende worden oud en nieuw hier fijntjes samengevoegd tot één geheel. De grote horizontale metselwerkband boven de kozijnen versterkt dit beeld nog alleen maar meer.
Momenteel wordt het plan door de gemeente getoetst op allerlei andere aspecten uit het bouwbesluit, denk hierbij aan veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie en duurzaamheid. 
Met aannemer en onderaannemer wordt ondertussen het plan technisch verder uitgewerkt. De ruimtebehoefte van installaties en constructie worden ingetekend en onderaannemers zijn de plannen aan het doorrekenen.
Voor het terrein zijn we onze eerste plannen verder aan het uitwerken en wordt gekeken naar hoeveel parkeerplaatsen er op eigen terrein te realiseren zijn en hoe de kiss&ride strook verder wordt vormgegeven.
Ook zal in de aanstaande maanden het interieur verder worden vormgegeven in nauw overleg en samenwerking met de school om zodoende tot een veilige, geborgen maar ook inspirerende school te komen voor de Uilenbrink.

Social Media