Bouwnieuws

Het bouwproces gaat voort

Het gebouw aan de Melisselaar is leeg. Bruikbare materialen worden verwijderd. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor aannemer en onderaannemers. Volgende week zal bekend zijn aan wie de opdracht gegund wordt. Het voorlopig ontwerp, zoals dat aan het einde van het vorig schooljaar gepresenteerd is, wordt door de architect verder uitgewerkt. 
Media
  • Bouwnieuws2

Social Media