Bouwnieuws

De eerste plannen voor de nieuwe Uilenbrink

Het is zo ver. We mogen de eerste ideeën voor de nieuwe Uilenbrink publiceren!

Thomas Vullings van Thomas Architecten uit Den Bosch heeft het eerste ontwerp voor de vernieuwde Uilenbrink gepresenteerd. In de nabije periode zullen deze eerste ideeën/uitgangspunten in samenspraak met de diverse geledingen verder uitgewerkt worden.

Thomas Vullings over dit eerste ontwerp:

“Het eerste ontwerp voor de nieuw te realiseren Uilenbrink wordt een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Zodoende worden de sterke punten van het bestaande gebouw gecombineerd met de sterke punten van een nieuwbouw school. Een vernieuwbouw dus.

Het huidige schoolgebouw bestaat uit verschillende bouwtijden en is in het verleden een aantal keer uitgebouwd met nieuwe (nood)lokalen. In het eerste ontwerp worden alleen de ruime en hoge lokalen van de originele bouw uit 1978 behouden om zodoende de unieke ligging van de school, de kleinschaligheid en haar mooie positie aan het water en groen te kunnen behouden.  Uiteraard worden daken, vloeren en wanden van deze originele bouw volledig verduurzaamd en voorzien van nieuwe afwerkingen.

Om het volledige programma van lokalen en overstroomruimtes kwijt te kunnen zal een nieuw 2-laags volume tegen het gerevitaliseerde deel worden geschoven. Zo ontstaat een vernieuwd en compact schoolgebouw. Dankzij de strategische positie van deze nieuwbouw ontstaan er in de nieuwe situatie twee gescheiden schoolpleinen en veel meer speelruimte en groen rondom het schoolgebouw.  Aan zuidoost zijde zal zo mogelijk een nieuwe brug de verbinding maken tussen het nieuwe schoolplein en de wijk. Zo zou ook de entree tot het schoolplein aan noordzijde ontlast kunnen worden.

Door het vergroten van het speelplein komt er ook ruimte vrij om het halen en brengen van kinderen beter te organiseren. Het idee is nu om een kiss&ride strook op het terrein van de school te realiseren. Deze zone zal tijdens halen en brengen open zijn om de kinderen af te zetten. Buiten deze uren wordt de kiss&ride zone afgesloten en gebruikt als extra schoolplein voor de kinderen.

Het nieuwe schoolgebouw biedt straks veel meer structuur en helderheid voor de leerlingen. Er zijn namelijk duidelijke zichtlijnen dwars door het gebouw heen en alle drie de bouwen krijgen ieder een eigen identiteit. Dat zal worden versterkt door drie sferen die de onder-, midden- en bovenbouw onderscheidend en herkenbaar maken: het hofje (onderbouw), het erf (middenbouw) en de buurt (bovenbouw). Elke bouw zal gekenmerkt worden door een bepaalde mate van geborgenheid, dynamiek, huiselijkheid en bewegingsvrijheid passend bij de leeftijd van de kinderen.

In het midden van het gebouw zal een nieuwe prominente tribunetrap de verbinding gaan maken tussen de verschillende bouwen. Dankzij het podium en de koppeling met het speellokaal kan hier het hele jaar door geoefend worden voor nieuwe optredens. Kortom, een nieuw creatief hart voor de school.

Het vernieuwde schoolgebouw wordt opgebouwd uit natuurlijke materialen zoals hout en baksteen. De creatieve uitstraling van de school zal straks ook tot uiting komen in de uitstraling van het gebouw. Groene daken, zonnepanelen en een duurzaam warmteopwekking-systeem maken het nieuwe schoolgebouw duurzaam en gereed voor de 21e eeuw.” 

Media
  • 010-03-036 Impressie exterieur 1
  • 010-03-037 Impressie exterieur 2
  • 010-03-035 Impressie interieur 2
  • 010-03-014 omgeving

Social Media